Wednesday, December 22, 2010

Ged a tha mi air feuchainn


ged a tha mi air feuchainn

ri cùmail grèim air creideimh a' Dhè

dlùth don cochall mo chridhe

(ach ro thric, creideamh a' bhata bhuidhe),

an còmhnaidh cluinnidh mise

fuaim tuinn a' chuain siar

's nan gaoth thar am machrach

a sèididh troimh na luachrach

No comments: