Saturday, December 25, 2010

Ceithir rudan so-dhèanta, 's aon do-dhèanta


Faodadh duine gleac cailis òr

bhon greim iarann Macaibh Mór,


no gaisgeach an rùn a tha e a' sanntachadh

siolc bho na searr-fhiacal uilhbheist a-mach,


no troimh tòinean mion-chorrach

diùlannach snàmh thar a' chuan onfhadhach,


no bho ceann na h-ìompireachd

air a sglaim crùn-òr leis am propaireach,


ach cha b'urrainn dhut riamh atharrachadh

beachd na h-amadan rag-mhuinealach.

No comments: