Saturday, September 27, 2008

mu dheidhinn nan tidsear


Tha mi a’ smoinechadh mu dheidhinn iomadh rudan. ‘S dòcha gum bidh mi a brudhinn le a’ cheannairt mo ghnothaich. Chan eil iad ag ordachadh an gnothaich ann an doigh am bu choir dheth a’ bhith air a h-ordachadh. ‘S e sgoil a’ th’ann … ach chan eil iad a’ ghabhail mòran sùim dha na tidsearan … ach mi-fhotanach, chan eil cuideigin ann an Ameireaga a’ bhabhail sùim sam bith dha tidsearan. ‘S e iad a s’ urrainn dhaibh a’ dèanamh, a tha a’ dèanamh. ‘S iad nach urrainn … bidh iad a’ teagaisg. Co-dieu, ‘s e na tha iomadh duine a’ creidsinn.

No comments: